Wczesna Nauka Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną

Katarzyna Knopik - logopeda/ Wrzesień 30, 2015/ Rozwój dziecka, Zabawy stymulujące/ 0 comments

Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują naturalną chęć uczenia się, są zainteresowane otaczającym je światem, chcą zdobywać nowe doświadczenia oraz umiejętności. Każdą aktywność traktują jak zabawę, dlatego chętnie podejmują się nowych wyzwań i zadań jakie stawiają przed nimi rodzice czy opiekunowie. Warto wykorzystać ten potencjał dla Wczesnej Nauki Czytania i zacząć zabawy sylabami nawet z kilkunastomiesięcznym maluszkiem.

Jakie korzyści daje Wczesna Nauka Czytania?

– wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, a w efekcie prowadzi do przewagi lewej półkuli mózgu w przetwarzaniu języka;
– oddziałuje na wszystkie procesy poznawcze (analizę i syntezę wzrokową, pamięć symultaniczną i sekwencyjną, sprawność motoryczną i manualną, analizę i syntezę słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, kierunek porządkowania świata od lewej do prawej strony, kształtowanie się lateralizacji);
– wspiera i naśladuje naturalne etapy rozwoju mowy dziecka;
– kształtuje wyobraźnie, kreatywne myślenie, intelekt;
– buduje poczucie własnej wartości;
– wspomaga prawidłową artykulację głosek.

Pamiętajmy, że decydując się na rozpoczęcie Wczesnej Naukę Czytania należy wybrać odpowiednią dla dziecka metodę wprowadzającą w świat sylab, liter czy głosek.

Metod nauki czytania jest wiele, ja w swojej pracy opieram się na założeniach metody symultaniczno-sekwencyjnej inaczej sylabowej (opracowanej przez prof. J. Cieszyńską), która bazuje na najnowszych badaniach neurobiologicznych i odwzorowuje naturalny proces rozwoju mowy dziecka.

Wczesna Nauka Czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną jest dla mózgu niezwykle stymulująca, bowiem pobudza do pracy obie półkule działając wszechstronnie na całościowy rozwój dziecka. O jej zaletach pisaliśmy już tutaj. Etapy pracy metodą symultaniczno-sekwencyjną są ściśle określone, a każdy ich element stanowi podstawę do nabywania kolejnych umiejętności.

Etap I – od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

Rozpoczynając naukę czytania od samogłosek (przetwarzanych przez prawą półkulę mózgu) odbieramy ich obraz całościowo, globalnie, skupiając się na znaku graficznym wspartym często gestem wizualizacyjnym. Taka forma jest dla dziecka łatwiejsza, ponieważ wraz z obrazem integruje się dźwięk oraz ruch.
Jeśli dziecko opanuje już wszystkie samogłoski (A, O, U, E, I, Y) rozpoczynamy wprowadzanie sylab otwartych (spółgłoska + samogłoska) bazując na wyrażeniach dźwiękonaśladowczych typu MU, BE, KOKO, a następnie na sylabach z samogłoską P, B, M, L, W, F oraz W.

Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów

Stopniowo zwiększamy zasób sylab otwartych wprowadzając kolejno spółgłoski S, Z, K, G, J, N, z których dziecko może tworzyć wyrazy (np. MAMA, TATA, BOLI, PIJE itp.). Wprowadzamy także proste wyrazy zbudowane z samogłoski i sylaby otwartej (np. ULA, OSA, EWA itp.)

Etap III – czytanie sylab zamkniętych

Kolejny etap to praca z wykorzystaniem sylab otwartych oraz zamkniętych (spółgłoska + samogłoska + spółgłoska) np. LOK, CUD, NIC. Dziecko tworząc z nich wyrazy oraz zdania może także samodzielnie czytać proste teksty.

Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych

Wprowadzamy stopniowo kolejne sylaby m.in. z głoską Ł oraz dwuznakami (SZ, RZ, CZ, DŻ, CH) zawsze w sylabach otwartych bądź zamkniętych.

Etap V – samodzielne czytanie tekstów

Ostatnim etapem jest samodzielne czytanie tekstów. Wprowadzamy także sylaby zawierające zmiękczenia (CI, SI, ZI, NI itp.) oraz samogłoski nosowe (Ą, Ę).

Rozpoczynając Wczesną Naukę Czytania należy pamiętać, iż cały proces edukacyjny przebiega w oparciu o umiejętność powtarzania, rozumienia i nazywania, które tylko w tej kolejności i tylko razem pozwolą nam w pełni opanować trudną sztukę czytania i pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój.

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*