Percepcja słuchowa, a rozwój dziecka

Katarzyna Knopik - logopeda/ Czerwiec 15, 2015/ Rozwój dziecka, Zabawy stymulujące/ 0 comments

Percepcja słuchowa to złożony proces odbioru, rozpoznawania, różnicowania, łączenia, zapamiętywania, analizowania i syntetyzowania dźwięków. Właściwy jej rozwój uwarunkowany jest stopniowym dojrzewaniem układu nerwowego oraz odpowiednią stymulacją dźwiękową. Całość procesu słuchowego dokonuje się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, głównie w okolicy płata skroniowego kory mózgowej.

Sprawność narządu słuchu jest szczególnie ważna u dziecka, gdyż warunkuje prawidłowy rozwój głosu i mowy, opanowanie odpowiednich form językowych oraz wpływa na jego ogólny rozwój. Zaburzenia słuchu występują najczęściej u osób z uszkodzonym słuchem fizjologicznym, czyli w przypadku niesłyszenia bądź niedosłyszenia dźwięków płynących z otoczenia. Warto jednak zaznaczyć, że zaburzenia w obrębie percepcji słuchowej mogą dotyczyć również dzieci nie dotkniętych żadnym rodzajem niedosłuchu, ale w każdym przypadku uniemożliwiają prawidłowy rozwój mowy i sprawności językowych, zaburzają rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, rzutując na cały proces rozwoju dziecka.

Na poziom percepcji słuchowej składa się:

1. Słuch fizjologiczny czyli możliwość słyszenia dźwięków płynących z otoczenia za pomocą sprawnie funkcjonującego narządu słuchu.
2. Słuch fonematyczny czyli zdolność do rozpoznawania i różnicowania dźwięków mowy. Dzięki niemu słyszymy różnice pomiędzy podobnymi dźwiękami (np. p-b, t-d, k-g, s-z).
3. Analiza słuchowa czyli umiejętność wyodrębniania ze słyszanych dźwięków mowy poszczególnych jej elementów m.in. zdań w wypowiedzi, wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazach, głosek w sylabach z zachowaniem ich właściwej kolejności.
4. Synteza słuchowa czyli właściwe scalanie głosek, sylab i wyrazów w określone, mocno złożone układy słuchowe.
5. Pamięć słuchowa tzn. pamięć wzorców słuchowych wyrazów np. ich długości z uwzględnieniem liczby sylab i głosek oraz ich kolejności w wyrazie. Jest to także zdolność do zatrzymywania w pamięci ciągów wyrazów połączonych związkami logiczno-gramatycznymi (np. dni tygodnia, nazwy miesięcy, piosenki).

Sprawnie działający narząd słuchu jest podstawą prawidłowego rozwoju mowy. Za pomocą słuchu dziecko uczy się mowy od otoczenia i kontroluje własną fonację i artykulację, za pomocą słuchu poznaje rzeczywistość, dlatego też tak ważna jest właściwa stymulacja. Ćwiczenia percepcji słuchowej można rozpocząć na każdym etapie rozwoju, a im wcześniej zaczniemy stymulować malucha, tym lepsze efekty osiągniemy w przyszłości.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*