Wymawiam poprawnie!

Katarzyna Knopik - logopeda/ Wrzesień 21, 2016/ Rozwój dziecka/ 0 comments

Wymawiam poprawnie! to projekt organizowany we współpracy z Edukacyjna.pl, w którym opisujemy zagadnienia związane z rozwojem mowy.  Przyjrzymy się bliżej sprawnościom artykulacyjnym nabywanym przez dziecko na poszczególnych etapach życia. Będziemy także prezentować pomoce, gry oraz ćwiczenia które można wykorzystać, by usprawniać narządy artykulacyjne oraz wspierać poprawną wymowę.O rozwoju mowy dziecka przez ostatnie tygodnie pisaliśmy w cyklu Krok po kroku.. mówię! Mogliście dowiedzieć się w nim m.in. jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój mowy od narodzin aż do 6. roku życia, jakie etapy powinno przejść dziecko, by w pełni opanować system językowy oraz w jaki sposób rodzice mogą stymulować rozwój mowy wykorzystując gry, zabawki i mniej lub bardziej specjalistyczne książki podczas domowych zabaw.

Jednym z  istotnych aspektów nabywania sprawności językowych i prawidłowego rozwoju mowy jest w pełni zbudowany system fonetyczno-fonologiczny czyli pojawienie się właściwej artykulacji poszczególnych głosek w mowie spontanicznej dziecka.

Jak twierdzi R.Jacobson (…) rozwój systemu fonologicznego nie polega tylko na kolejnym pojawianiu się dźwięków, ale jest narastaniem opozycji od prymarnych (pierwszych, podstawowych) do sekundarnych (wtórnych). Rozwój języka jest bowiem stadialny, od form najmniej do bardziej złożonych, a wystąpienie elementów sekundarnych fundowane jest poprzez ukształtowanie się elementów prymarnych (…). Dlatego też podczas diagnozy i planowania terapii kluczowe znaczenie ma nie wiek metrykalny, ale osiągnięte stadium rozwoju danej funkcji.

 

Praca nad artykulacją jest tylko jednym z elementów zajęć logopedycznych, ponieważ na właściwy sposób realizacji głosek składa się kilka czynników m.in. budowa narządów mowy, sposób oddychania, właściwie ukształtowany słuch fonematyczny, prawidłowe wzorce językowe czy umiejętność wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych. Istotnym elementem terapii jest także właściwie postawiona diagnoza i w zależności od jej wyników odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Czym różni się wada wymowy od opóźnionego lub niezakończonego rozwoju mowy możecie przeczytać tutaj.

System języka polskiego jest w 85% zbudowany z fonemów spółgłoskowych i w 15% z fonemów samogłoskowych. Właściwa artykulacja danej głoski zależna jest od ułożenia narządów mowy pod względem miejsca (maksymalnego zbliżenia narządów mowy) oraz sposobu artykulacji (stopnia i rodzaju zbliżenia narządów mowy). Jeśli wymowa którejś z głosek z jakiegoś powodu jest nieprawidłowa możemy mówić o zaburzeniach mowy. Wówczas konieczne jest podjęcie terapii, która pozwoli znaleźć przyczynę, opracować plan postępowania terapeutycznego i podjąć działania niezbędne do wywołania oraz utrwalenia prawidłowego sposobu artykulacji w mowie spontanicznej.

Dowiedz się więcej o rozwoju artykulacyjnym dziecka.
W cyklu opracowane zostały:

SAMOGŁOSKI

GŁOSKI TYLNOJĘZYKOWE (K G H)

GŁOSKI DŹWIĘCZNE I BEZDŹWIĘCZNE

GŁOSKI SZEREGU SYCZĄCEGO (S Z C DZ)

GŁOSKI SZEREGU SZUMIĄCEGO (SZ Ż CZ DŻ)

GŁOSKA R

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*