Olkusz - Gabinet mobilny

510-871-776 kontakt@loogomowa.pl

Metoda krakowska we wczesnej interwencji terapeutycznej

Wiele z Was pyta jakie metody wykorzystuję w swojej pracy. W jaki sposób stawiam diagnozę, na jakich założeniach opierają się działania terapeutyczne w moim gabinecie, z czego korzystam, jakimi przekonaniami się kieruję. Gdy odpowiadam, że praktykuję założenia Metody Krakowskiej padają pytania dlaczego. Dziś postaram się Wam to nieco wyjaśnić od strony neurobiologicznej i naukowej.


Metoda krakowska duże znaczenie przypisuje działaniom wspomagającym rozwój mowy i komunikacji w procesie terapeutycznym. Oznacza to nieoddzielanie ćwiczeń językowych od pozostałych form ćwiczenia i oddziaływanie na rozwój dziecka w sposób całościowy ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji językowej. Przyswajanie języka najefektywniej następuje bowiem przez naśladownictwo i doskonalenie wszystkich funkcji poznawczych w tym kształtowania się percepcji słuchowej i wzrokowej, ćwiczenie pamięci, budowanie umiejętności społecznych i zabawy oraz nabywanie sprawności motorycznych.

Język, budowany na biologicznych filarach, warunkuje pojawienie się zachowań werbalnych, a rozwój języka wpływa na wszystkie sfery poznawcze. Im szybciej uruchomione zostaną neurobiologiczne podstawy nabywania języka, tym wcześniej dziecko wyzwala w sobie intencję komunikacyjną i buduje system językowy. Korelację biologii i języka – dzięki badaniom neuroobrazownia mózgu – silnie podkreślają współcześni neurobiolodzy: Vetulani, Spitzer, Small, Vorgan.

Dlatego też diagnoza rozwojowa powinna być globalna, analizować umiejętności w sferach funkcjonowania poznawczego i motorycznego dając możliwość oceny każdej sprawności osiągniętej przez dziecko na danym etapie. Diagnoza, jako podstawa stymulacji oraz budowania planu terapii, nie opisuje zachowań zaburzonych, ale odnosi się do zachowań oczekiwanych, których brakuje w rozwoju dziecka obrazując poziom jego rozwoju w każdej ze sfer.

„ … w rozwoju dziecka oczekiwane są pewne umiejętności, których obecność implikuje pojawienie się kolejnych. Brak oczekiwanych etapów rozwoju daje podstawy do formułowania diagnozy zaburzeń rozwoju i odpowiedzi na pytania: Które sfery są zaburzone i w jakim stopniu? Jakie są prognozy dalszego rozwoju? Z jakiej przyczyny doszło do zakłócenia? Co pozwala opracować plan terapii zgodnie z umiejętnościami oraz możliwościami dziecka… „

Musimy pamiętać, że pełne oddziaływanie terapeutyczne w założeniach Metody Krakowskiej obejmuje 17 elementów wykorzystywanych w różnym zakresie w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Elementy metody krakowskiej:

– Stymulacja słuchowa
– Komunikacja ułatwiona (gesty wizualizacyjne, gesty interakcyjne, Manualne Torowanie Głosek)
– Techniki komunikacyjne (dialog)
– Programowanie języka
– Dziennik wydarzeń
– Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
– Terapia funkcji wzrokowych
– Stymulacja funkcji motorycznych
– Wybór dominującej ręki
– Kształtowanie zabawy tematycznej
– Stymulacja lewej półkuli mózgu
– Kształtowanie zachowań społecznych
– Stymulacja poznania wielozmysłowego
– Stymulacja pamięci
– Ćwiczenia kategoryzacji
– Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
– Logoterapia (rozmowy z rodzicami, przedstawienie programu terapii, zachęcanie rodziców do obserwacji zajęć)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »