Olkusz - Gabinet mobilny

510-871-776 kontakt@loogomowa.pl

Zaburzenia rozwoju i mowy

Rozszczepy warg i podniebienia

„Rozszczep to jedna z wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki, polegająca na przerwaniu ciągłości anatomicznej tkanek w miejscach, w których wystąpiły zaburzenia embriogenezy, ujawniające się w różnym zakresie i nasileniu w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia” [D.Pluta-Wojciechowska]. Rozszczepem twarzoczaszki nazywa się szczelinę w wardze, górnej szczęce lub w podniebiu powstałą […]

Programowanie języka dziecka niemówiącego

Kiedy trafia do mnie dziecko dwu- trzyletnie, które posługuje się zaledwie kilkoma prostymi słowami, ma trudności z powtarzaniem, rozumieniem i nazywaniem otaczającej je rzeczywistości, wiem że nie mamy ani chwili do stracenia. Wiem, że trzeba natychmiast intensywnie działać i zrobić wszystko, by nie dopuścić do pogłębiania się zaburzeń. Wiem, że […]

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.3 – Wady anatomiczne aparatu artykulacyjnego

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością to grupa dzieci, których rozwój (z różnych przyczyn) powinien być monitorowany i/lub wspomagany jeszcze w okresie prenatalnym oraz od pierwszych chwil po narodzeniu. Dzieci te wymagają szczególnej opieki w zakresie diagnozy i terapii oraz wieloaspektowej stymulacji wszystkich sfer rozwojowych. Czytaj też: Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.1 – Grupy […]

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.2 – Dzieci przedwcześnie urodzone

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością to grupa dzieci, których rozwój (z różnych przyczyn) powinien być monitorowany i/lub wspomagany jeszcze w okresie prenatalnym oraz od pierwszych chwil po narodzeniu. Dzieci te wymagają szczególnej opieki w zakresie diagnozy i terapii oraz wieloaspektowej stymulacji wszystkich sfer rozwojowych. Czytaj też: Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.1 – Grupy […]

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.1 – Grupy wysokiego ryzyka

Dzieci zagrożone niepełnosprawnością to grupa dzieci, których rozwój (z różnych przyczyn) powinien być monitorowany i/lub wspomagany jeszcze w okresie prenatalnym oraz od pierwszych chwil po narodzeniu. Dzieci te wymagają szczególnej opieki w zakresie diagnozy i terapii oraz wieloaspektowej stymulacji wszystkich sfer rozwojowych. Czytaj też: Dzieci zagrożone niepełnosprawnością cz.2 – Dzieci […]

Niezakończony rozwój mowy. Opóźniony rozwój mowy. Wada wymowy.

Rozróżnienie niezakończonego rozwoju mowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz wady wymowy jest istotne ze względu na właściwe opracowanie strategii postępowania terapeutycznego. Terminów tych nie należy używać wymiennie, gdyż dopiero ich właściwe rozumienie pokazuje znaczące różnice w terminologii. Niezakończony rozwój mowy zdiagnozujemy, gdy w wymowie dziecka do piątego roku życia, obecne są […]

Alalia

Jak podaje Irena Styczek opóźniony rozwój mowy, będący wynikiem uszkodzenia struktur korowych, które nastąpiło przed rozwojem mowy i uniemożliwiło jej normalny rozwój nazywamy alalią. Rozwój mowy może wyrównać się do 6-go roku życia (alalia prosta) lub trwać dłużej (alalia złożona). Jagoda Cieszyńska natomiast alalią nazywa zaburzenia rozwoju mowy spowodowane brakiem […]

Zaburzenia mowy w pigułce

Praktyka logopedyczna niejednokrotnie stawia przed terapeutą wyzwanie diagnostyczne mające na celu określić przyczynę, zaobserwować skutki i nazwać zaburzenie które dotknęło Małego Pacjenta. Właściwie postawiona diagnoza pozwala na podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych, by zapobiegać pogłębianiu się trudności. Poniżej krótka „ściągawka” z zaburzeń mowy: Afazja dziecięca (dysfazja) – zaburzenie rozwoju mowy wynikające z […]

Dyslalia

Najczęstszym zaburzeniem mowy występującym u dzieci jest dyslalia czyli niemożność prawidłowej realizacji jednej lub kilku głosek. W literaturze logopedycznej przewijają się różne podziały dyslalii, z jednej strony są to przyczyny mające swoje podłoże w budowie i/lub funkcjonowaniu narządów mowy, a z drugiej objawy wynikające z nieprawidłowej artykulacji głosek. Do najczęstszych […]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »