Olkusz - Gabinet mobilny

510-871-776 kontakt@loogomowa.pl

Archive for Miesiąc: Listopad 2015

Dziecko a Integracja Sensoryczna

Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje jak można pomóc takim osobom. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji […]

Bajki dla dyslektyków

Dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym pierwsze spotkania z alfabetem bywają trudne. Nauka czytania i pisania wymaga bowiem od ucznia specyficznych sprawności, wiedzy metajęzykowej oraz doświadczeń, których nabywanie nie opiera się wyłącznie na znajomości zasad poprawnej pisowni. Istotne znaczenie w procesie czytania i pisania ma umiejętność właściwej analizy i syntezy wzrokowej oraz […]

Z muchą na luzie ćwiczymy buzie

Drodzy Rodzice! … przeczytamy na pierwszej stronie tej uroczej w swojej prostocie publikacji autorstwa logopedy Marty Galewskiej-Kustry. To książeczka, dzięki której we wspólnej zabawie z dzieckiem możecie zadbać o sprawność aparatu artykulacyjnego. Drogie Dzieci! … czytamy dalej.. W tej książeczce zapisałam wszystko co wiem o muszce Fefe.. spróbujcie pobawić się […]

Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Trudności z odbiorem i przetwarzaniem dźwięków są wśród dzieci coraz bardziej powszechne. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że sprawność fonologiczna (czyli umiejętność różnicowania dźwięków mowy) stanowi podstawę do nabywania języka oraz późniejszej nauki czytania i pisania. Świadomość, iż percepcja słuchowa jest procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym jest bardzo istotna w […]

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Zobacz krótki film o KORP. Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia […]

Zabawa to podstawa

Zabawa jest główną formą aktywności dziecka. To dzięki zabawie nabywa ono nowych umiejętności i doskonali te już zdobyte, uczy się organizacji własnego czasu, kreatywnego myślenia i samodzielności. Zabawa pozwala na zdobywanie doświadczeń, sprawności, wiedzy o otaczającym świecie, jest doskonałą lekcją wyobraźni przestrzennej (oceny odległości, wielkości, kształtów, kierunków, stron itp.) czy […]

Pamięć symultaniczna i sekwencyjna w rozwoju dziecka

Pamięć rozwija się jeszcze w życiu płodowym, a pełną dojrzałość osiąga około 15-go roku życia. Proces zapamiętywania jest dość skomplikowany, ponieważ nasz mózg odbiera i przechowuje w pamięci nie tylko obrazy, ale też dźwięki, wrażenia smakowe, zapachowe, czuciowe i emocjonalne. Nie trudno więc stwierdzić, że stymulacja pamięci wymaga udziału wielu […]

Naklejki motywacyjne

Motywacja jest jednym z wielu czynników mających ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka zwłaszcza w pierwszych latach życia. To motywacja pozwala pokonywać kolejne trudności, osiągać cele i odczuwać radość z każdego wykonanego działania. Dla dziecka wszelkie pochwały słowne, pozytywne reakcje czy drobne nagrody są sygnałem, iż postępuje ono właściwie i […]

Głoska? Litera? Sylaba?

Przed rozpoczęciem Wczesnej Nauki Czytania rzeczą fundamentalną jest uświadomienie sobie różnic pomiędzy głoską, literą, a sylabą i tym samym głoskowaniem, literowaniem i nauką czytania sylabami. Pojęcia te bardzo często używane są wymiennie, a dopiero ich rozróżnienie pozwala na wybór właściwej metody nauczania zgodnej z możliwościami poznawczymi dziecka. Głoska to element […]

Jak długo trwa terapia logopedyczna?

Nie można jednoznacznie określić jak długo potrwa terapia logopedyczna, ponieważ jej przebieg oraz sukcesywność zależy od wielu czynników. Czas trwania terapii uzależniony jest m.in. od: – rodzaju wady wymowy bądź zaburzenia, z którym boryka się pacjent, – wieku dziecka w momencie podjęcia terapii, – zaangażowania rodziców, nauczycieli i opiekunów dziecka […]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »